د پاسپورټ غوښتنه

پاسپورټ                                                                        د پاسپورت فورمه  

.قونسلګری ته راتګ: ټول متقاضیان د پاسپورت لپاره باید پاریس کې د افغانستان سفارت ته راشي او دې قونسلګري ته لازم اسناد وړاندې کړي
:لازم اسناد: ټول متقاضیان باید لاندې اسناد قونسلګری ته د راتګ په وخت کې له ځان سره ولري


الف) د درخواستئ فورمه: د پاسپورټ غوښتوونکی باید د پاسپورټ فورمه، چې په دې پاڼه کې قرار لري، تر لاسه کړي او په ډیر دقت سره په پښتو او انګریزي ژبه ډکه کړي. تر ټولو مهم هغه ځایونه دي چې د پاسپورټ په لمړۍ صفحه کې چاپ کیږي لکه نوم، تخلص، د زیږیدو نیټه (ورځ/میاشت/کال) په هجری لمریز او میلادي باندې، قد یا ونه په سانتي متر، دنده او نور مشخصاتو ته باید خاصه پاملرنه وشي او په فورمه کې واضح ولیکل شي

ب) د تابعیت تذکره: د پاسپورټ غوښتوونکی سفارت ته د راتګ پر مهال باید د خپلې افغاني تذکرې کاپي ( اصل ته اړتیا نه شته) له ځان سره ولري. که چیرته تذکره یې تائید شوي نه وي نو د تذکرې کاپي د قونسلګری له خوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت ته استول کیږي تر څو تائید شي. قونسلګری هغه مهال نوی پاسپورټ صادرولای شي چې د پاسپورټ غوښتوونکي تذکره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له خوا تائید شي او یا مخکې تائید شوی وي

 .ج) عکس: د پاسپورټ غوښتوونکی باید درې قطعې نوي عکسونه (اندازه: ۴*۴.۵ سانتی متر) د سپین شالید سره قونسلګري ته تسلیم کړي.

.د) مخکینی پاسپورټ: د پاسپورټ غوښتوونکی باید خپل زوړ پاسپورټ قونسلګری ته راوړي. 

 .هـ) د ماشوم لپاره د پاسپورټ اخیستنه: که چیرې د پاسپورټ غوښتوونکی ماشوم وي او په فرانسه کې زیږیدلای وي نو د ماشوم والدین، د پورته اسنادو سربیره، لاندې اسناد هم قونسلګری ته وړاندې کړي
 .د والدینو تذکرې: د مور او پلار د تابعیت د تذکرو کاپي ته اړتیا ده. د تابعیت د تذکرې په هکله پورته یاده شوې پروسه د تطبیق وړ ده 
.د ماشوم د زیږیدنې سند: د ماشوم د زیږدنې د سند کاپي دې قونسلګری ته وسپارل شي

.و) د آدرس د تثبیت سند: د پاسپورټ غوښتوونکی باید قونسلګری ته د خپل اوسني هستوګنځي سند وړاندې کړي چې کیدای شی د موټر چلولو د جواز، د بانکي سټیټمنټ او یا د برق/ګاز د بل کاپي وي

 ز) محصول: قونسلګری  د نوي پنځه کلن پاسپورټ د صادرولو په مقابل کې ۱۲۰ یورو محصول اخلي. 

ح) تش پوستي ایکسپریس یا راجسټر پاکټ: د پاسپورټ غوښتوونکي په دې مکلف دي چې قونسلګری ته د اسنادو د تسلیمۍ په وخت کې یو پوستي ایکسپریس یا راجسټر تش پاکټ هم د پذیرش بخش ته وروسپاري. قونسلګری به له دغه پاکټ نه په استفادې سره نوی چاپ او صادر شوی پاسپورټ د متقاضي آدرس ته په فرانسه کې ورولیږي. همداراز، متقاضی باید د پاکټ د موندنې شمیره (ترکینګ نمبر) له ځان سره نوټ کړي تر څو خپل پوسټ د پوستی شرکت له لارې تعقیب کړای شي